Oferta

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosi 785 zł, z czego:

  • 555 zł  to  całkowity koszt ponoszony przez rodzica/prawnego opiekuna
  • 230 zł  jest pokrywane z innych źródeł dofinansowania pozyskanych przez nasz żłobek:     
  • 80 zł - PROGRAM MALUCH +2021 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.)
  • 150 zł - GMINA SKARSZEWY 
  • wyżywienie - 7,50 zł - osobodzień - płatne przez rodzica

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL