Program "MALUCH+" 2021

 

 

 Program "MALUCH+" 2021   

 

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego 

  

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch

 

Dzięki środkom z funduszu celowego program "MALUCH+" 2021 pokryje część Państwa opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku.

Każdego miesiąca będzie to kwota osiemdziesięciu złotych na jedno dziecko.

Obniżenie opłat w ramach programu obowiązuje tylko w przypadku gdy zostaną one wniesione do dnia 31 grudnia 2021r.

 

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL