JĘZYK ANGIELSKI

 

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.

W naszym przedszkolu również wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego.   Zarówno w grupach dzieci starszych jak i młodszych, zajęcia odbywają się codziennie.

Nauczanie języka w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w szkole.  Koncentruje się ono na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

Zajęcia we wszystkich grupach prowadzi pani Weronika Żygowska.

 

 

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL