Oferta

 Zapewniamy:

 • opiekę w godzinach od 6.00 do 16.30
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00,
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne i polonistyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • język angielski,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zajęcia ruchowe z elementami tańca,
 • zajęcia z rytmiki,
 • terapię logopedyczną,
 • okolicznościowe imprezy (np. bale, pikniki),
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • spotkania z panią Muzyką,
 • warsztaty ze zwierzętami,
 • przedstawienia teatralne.

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL