Oferta

 Zapewniamy:

 • opiekę w godzinach od 5.45 do 17.00
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00,
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne i polonistyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • język angielski,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia z koszykówki,
 • zajecia z robotyki LEGO,
 • terapię logopedyczną,
 • okolicznościowe imprezy (np. bale, pikniki),
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Realizacja: WEBPC-GROUP