3-latki

 

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE TRZYLATKÓW

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00

 

 

6:30-7:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

7:15-8:00 Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; działania wspomagające rozwój dziecka.

8:00-8:15 Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8:15-8:30 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

8:30-8:50 Czynności higieniczne po śniadaniu.

8:50-9:10 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu nauczania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:10-9:45 Swobodna zabawa nakierowana przez nauczyciela – m.in. zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe, obserwacja pedagogiczna.

9:45-10:00 Czynności porządkowe, higieniczne. Przygotowanie do II śniadania.

10:00-10:15 II śniadanie.

10:15-11:15 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry ruchowe i zabawy na placu zabaw.

11:15-11:30 Czynności porządkowe, higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

11:30-11:50 Obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:50-13:15 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce lub słuchaniu bajek.

13:15-13:30 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

13:30-13:45 Podwieczorek. Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

13:45-14:30 Zabawy stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne. Słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej.

14:30-15:15 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy kołowe, zabawy ze śpiewem, prace porządkowe w sali.

15:15-16:00 Oglądanie bajek, rysowanie, rozchodzenie się dzieci do domu.

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL